De ‘van betekenis zijn’ succesformule

Van betekenis zijn succesformule

Make meaning not money

Guy Kawasaki zei het al in 2004, maar het lijkt steeds relevanter te worden. ‘The fundament of a great company is making meaning, not money.’ Bedrijven die zijn ontstaan met als doel de wereld te veranderen (‘to make the world a better place’), zijn volgens Kawasaki succesvolle bedrijven.

 

Het is alweer een hele tijd geleden dat ik deze quote voor het eerst hoorde. Nog steeds zo treffend! Geld kan het effect zijn, maar is geen doel op zich. Succes en geluk zitten met name in het delen van kennis en resource, stelt Kawasaki. Geluk zit in het ‘geven’ en dit doorvoeren in alles wat je doet. In je professie, binnen je bedrijf en privé creëert zingeving, geluk en succes. Iedereen vindt ontvangen leuk, logisch, maar er is altijd een partij nodig die geeft. En als we allemaal geven, ontvangt iedereen.

En weet je? Iedereen kan het doen. Kawasaki zegt bijvoorbeeld ook: ‘Call me idealistic, but the genesis of great companies is answering simple questions that change the world, not the desire to become rich.’ En: ‘Doing, not learning to do, is the essence of entrepreneurship.’ Het gaat om de diepere beweegredenen, het begin, de reden waarom je doet wat je doet.

 

Ook Simon Sinek heeft in zijn boek ‘Start with why’ daarover geschreven. Hij vroeg zich bijvoorbeeld af wat mensen als Martin Luther King Jr., Steve Jobs en de Wright Brothers gemeenschappelijk hebben. Bij hen begon het allemaal met ‘waarom’. Zij begrepen dat mensen niet zomaar een product kopen, een beweging ondersteunen of een idee supporten als ze de ‘waarom’ erachter niet volledig begrijpen of kunnen omarmen.

Waarde creëren

 

Maar hoe doen we dat nou precies; making meaning, van betekenis zijn... Hoe maak je als onderneming de wereld mooier? Hoe creëer je waarde? Hoe combineer je ideëel met passie, missie en professie? Als persoon, organisatie of community. Door te doen! Door waar je goed in bent te combineren met wat je drijft en wat de wereld nodig heeft. En dat naast dat waar je voor betaald wordt of je geld aan uitgeeft! De meest voor de hand liggende optie is natuurlijk het doneren van geld of tijd: doelen en initiatieven steunen met een financiële bijdrage of aandacht. Je kunt er voor kiezen dit sporadisch te doen, maar waarom laat je het geen onderdeel zijn van je organisatie? Een businessmodel waarmee je betekenis creëert; in tijd en/of in geld!

Zet het idee bijvoorbeeld op de balans: ‘Iedere maand doneren we een x-bedrag aan bepaalde doelen in de vorm van geld of uren’. Het mooiste is als het doelen zijn die dicht bij jou of je onderneming staan of doelen die raakvlakken hebben met je professie. Bovendien kun je ook een beetje tijd geven en praktische maatregelen nemen in je bedrijfsvoering met oog op bijvoorbeeld mobiliteit, energie of afval. De dingen die je doet, hoe klein ze ook lijken, kunnen een enorme impact hebben.

 

Over vijf jaar is de zogeheten ‘social enterprise’ de standaard. Ideëel, professie, passie en missie in het fundament van de organisatie. Wil een organisatie in de toekomst bestaansrecht hebben en doelgroepen nog aan zich kunnen binden? Dan is het belangrijk dat het bedrijf zich, naast commercieel en proffessioneel ook sociaal maatschappelijk inzet.

Potentie in plaats van functie

 

Voor mensen geldt hetzelfde. Misschien wel het belangrijkste wat je kunt doen om de wereld mooier te kleuren, is door te investeren in mensen. In de zakelijke wereld verliezen we soms het feit uit het oog dat we werken met mensen; individuen met wensen, dromen en een hart dat hen drijft. We zijn vaak zo gefocust op het eindresultaat of op de taak die gedaan moet worden, dat we dat vergeten. We werken niet met robots, maar met mensen van vlees en bloed. Mensen zoals jij en ik. 

 

Geef de mensen met wie je samenwerkt voldoende ruimte om zich binnen je organisatie (verder) te ontwikkelen. Denk in potentie in plaats van in functie. Doneer je kennis en inzichten. Help mensen vooruit om hun (persoonlijke) doelen te bereiken. Dat heeft een meerwaarde die onmisbaar is voor een groeiende onderneming. 

‘Meaning comes not from succeeding, but from helping others succeed.' - Jim Collins

Eigenwaarde faciliteren

 

Zo vermenigvuldig je namelijk een stuk visie in een ander, waardoor diegene het beste uit zichzelf kan halen. Bovendien faciliteer je het gevoel van eigenwaarde, een geloof in henzelf. Het mooiste compliment dat er is, is dat je werknemers samenwerken, leren en zichtbaar groeien. Qua professie, maar vooral ook persoonlijk. Je creëert een sfeer waarin iedereen zich gekend- en thuis voelt. Een werkomgeving die persoonlijk, eenvoudig en verbindend is. Die aspecten versterken het team, maar ook de individu en diens omgeving. In de woorden van Jim Collins: ‘Meaning comes not from succeeding, but from helping others succeed.

 

Denk jij wel eens na welk spoor je achterlaat? Wat zou er gebeuren als we allemaal eens wat vaker de keuze maken voor een betere wereld? Als we niet enkel het ‘snel geld verdienen’ prioriteit geven? 

Volgens Kawasaki worden dat soort keuzes beloond met succes. Financiële winst is dan niet het doel, maar een gevolg van ‘goede keuzes’. Ik denk dat we de wereld dan mooier achterlaten dan hoe we hem vonden – en daar worden we zelf ook gelukkiger van.

 

Neem gerust contact met me op om te ontdekken wat ik voor jouw organisatie of merk kan betekenen!

Deze blog is ook op mijn persoonlijke LinkedIn pagina gepubliceerd en als kennisblog gedeeld via Redmatters.com