Tijd, energie & geld; kosten of investering?

Gepubliceerd op 22 juli 2021 om 17:18
Tijd, energie & geld; kosten of investering? | Jannis Lootens

Onze verwachtingen bepalen de strategie

De laatste tijd heb ik regelmatig gesprekken over onze verwachting met oog op de inzet van onze tijd, energie of geld. Wat kost het? En zijn het kosten of is het een investering? Als het je iets kost, dan ben je het daarna kwijt. Maar als je investeert, dan is er de verwachting, of wetenschap, dat het op de één of andere manier bijdraagt aan je doel en dat het daarmee effect heeft of weer terugkomt. Denken in investeren maakt een afweging mogelijk. Denken we in kosten of in investeren als het gaat om geld? En wat als we het hebben over onze tijd en onze energie?

 

We maken dagelijks allemaal verschillende afwegingen op het gebied van kosten maken dan wel investeringen. Gebruiken we ons spaargeld voor bijvoorbeeld de nieuwe vaatwasser of is het nodig voor de beugel van je kind? Knappen we de tuin op of betalen we de hypotheek af? Kijken we een serie op Netflix of besteden we die tijd aan een (nieuwe) studie? En ga zo maar door.

Al onze afwegingen tussen kosten en investeren heeft volgens mij impact op de volgende drie vlakken: tijd, geld en energie. Ik stel mezelf de volgende vraag: Hoeveel tijd, energie of geld is dit mij/ons waard? En daarbij denk ik ook na over waarin ik mag investeren. Waarom? En ook welk effect mag verwacht ik?

 

Zowel het woordenboek als Wikipedia duidt dat effect aan; Investering is een opoffering in geld, tijd of (man)kracht (personeel, energie) ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald. Investeren wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak in een ruimere betekenis gebruikt, waarbij de nadruk wordt gelegd op een uitgave in het heden, die opbrengsten in de toekomst genereert.

Tijd, energie & geld; kosten of investering? | Jannis Lootens

“Investering is een opoffering ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald.”

Vandaag iets doen, wat morgen iets oplevert. Als ik dat hoor, denk ik gelijk aan het principe van zaaien en oogsten. Wanneer je zaait, verwacht je dat je er iets terug voor krijgt. Zo is dat ook met investeren. Return of investment (ROI), zowel zakelijk, binnen je organisatie, als in je persoonlijke leven. Want hoe je het ook went of keert: het heeft effect. 

Wat zou je doen met een miljoen?

Veel mensen zeggen dat met een x bedrag aan euro’s ze voldoende geld hebben om uitdagingen aan te gaan en problemen op te lossen. Echter in de praktijk blijkt het vaak anders te gaan. Geld is niet zaligmakend op zich. Het traject ernaartoe is een noodzakelijk fundament. Om jouw resources uiteindelijk te kunnen werven en beheren zijn drie dingen belangrijk:

 

  1. Te weten wat het je kost aan tijd, geld en/of energie & welke offers je kunt/wil maken.
  2. Hoe je deze resources bij elkaar gaat brengen.
  3. Hoe je dit vervolgens inzet zodat het je droom, visie en missie strategisch kracht bij gaat zetten.

 

Als je je realiseert (en benoemt) dat je voor de inzet van je tijd, geld of je energie verwachting hebt in een uitkomst/resultaat, dan zijn het geen kosten meer. Dan is het een investering geworden.

“Onze middelen tijd, energie en geld. Dat wat je hebt en kunt inzetten om je doelen te bereiken, je missie kracht bij te zetten om je dromen te behalen.”

Tijd, energie & geld emmers | Jannis Lootens

Emmers

We kunnen het vergelijken met de metafoor van een emmer met water (zie bovenstaande illustratie). Het waterniveau in de emmer staat voor de hoeveelheid tijd, energie of geld. Hoe meer water uit de emmer loopt, hoe minder er overblijft. Dit geldt ook voor tijd, energie en geld. Je kunt het een hele tijd uitgeven, maar op een gegeven moment is de bodem bereikt.

 

Wanneer je je hier bewust van bent, kun je er op letten dat je emmers minder snel opraken of op tijd weer worden aangevuld. Zo voorkom je aan de ene kant dat je agenda overvol komt te staan, dat je opgebrand raakt of dat je blut raakt. En aan de andere kant zorg je ervoor dat je deze waardevolle resources inzet in dat wat je écht belangrijk vindt.

Tijd

Onze tijd is het meest waardevolle wat we bezitten. Daarna komt pas geld en energie. Wanneer we kijken naar de emmers hebben we allemaal een volle emmer aan tijd. En voor iedereen is het zo dat de emmer met de dag leger wordt. Dat geldt voor ons allemaal, niemand uitgezonderd. Bij de één wat langzamer dan bij de ander. Wat vinden we echt belangrijk waarin we onze tijd kunnen investeren? Waar heb jij afgelopen week bijvoorbeeld prioriteit aan gegeven?

 

Prioriteit is de keuze maken om je tijd uit te geven aan dat wat je belangrijk vindt. Ook kun je tijd investeren als volgt zien: Wat kan ik nu doen aan tijdsinvestering zodat me dit in de toekomst minder tijd kost? Hoe kan ik tijd investeren en het in een keer zo regelen dat het in het vervolg minder tijd kost? Je kunt ervoor kiezen om tijd als investering te zien, zodat je in de toekomst juist tijd overhoudt. 

 

Het afgelopen jaar veranderde voor velen onze tijdsbesteding. Ook bij mij. Los van de moeilijkheden en beperkingen bleken we meer tijd te hebben doordat de maatregelen ervoor zorgde dat er minder beroep op onze tijd werd gedaan. Denk aan reistijd, sport, familiefeestjes etc. Hoe zetten we die tijd in? Ook bleek dat de tijd die ik wel had met mensen opeens véél waardevoller werd! Toch?!

Tijd, kosten of investering? | Jannis Lootens

Energie

Iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid energie. Ook een emmertje vol. Elke dag loopt je emmertje leeg én soms gebruiken we zelfs al wat van de volgende dag ;) Niet altijd eenvoudige keuzes. Maar als we bewust kiezen om onze energie te besteden aan zaken en mensen waar jij het verschil mee wil maken & waar je ook energie van terug krijgt, dan is dát ook investeren!

 

Denk aan iets juist wel of niet te doen om de volgende dag extra fit te zijn. Je omringen met mensen die jou kunnen helpen. Mensen door wie je groeit en van wie je energie krijgt. Vaak zijn we geneigd om mensen die om onze tijd en energie schreeuwen, die dit ook te geven. Maar we kunnen net als tijd onze energie maar één keer uitgeven. Stel je voor dat je energie een currency was, waar investeer je die dan in?

Energie, kosten of investering? | Jannis Lootens

Geld 

Als je investeert, dan mag je iets terugverwachten. Net als een boer, die zaait het zaden uit op/in het land. Dat doet hij niet, omdat hij zo nodig van zijn zaad af moet. Ook niet om alleen een leuk dagje op het veld te hebben. Hij stopt ze in de grond, met verwachting. Regelmatig gaat hij even kijken of het groeit, investeert hij nog wat tijd en op een dag haalt hij de verwachte oogst binnen. Hoewel je geld emmertje misschien maandelijks wat bijgevuld wordt, kun je elke euro dat je binnenkrijgt één keer uitgeven. 

 

Naast tijd en energie is het goed dat we ons geld en onze funding meer en meer op die manier bekijken. Wanneer de boer het zaad consumeert, er brood van bakt en opeet zal het geen mooie graanoogst worden. Hoe kunnen we ons geld investeren zodat we kunnen oogsten? En welke oogst verwacht je? Denk bijvoorbeeld aan het investeren in je eigen kennis door je tijd, energie én geld erop in te zetten. Het is goed om je kennis te vergroten, om je verder te ontwikkelen en ook in jezelf te blijven investeren.

Geld, kosten of investering? | Jannis Lootens

Het is belangrijk om jouw eigen middelen te zien, op waarde te schatten en ze strategisch in te zetten.

Okay en nu?

Ik hoor je denken: okay Jannis, ik begrijp het in theorie. Hoe nu verder? Daarvoor heb ik onderstaande illustratie toegevoegd. In het schema zie je verschillende fasen van je leven en de drie eerder genoemde vlakken: tijd, energie en geld. In de diverse fasen van je leven is altijd een van de drie emmers minder gevuld dan de rest. Het is slim om bij het bepalen van je prioriteiten en investeringen, na te denken hoe je de andere twee kunt inzetten. En dus hoe je de andere twee emmers kunt vullen.

Durf jezelf vragen te stellen. Als je gezin of je bedrijf aan het groeien is: Wat is nodig voor de toekomst? Geloof ik erin? Wat is de oogst of het rendement? Wil ik mijn tijd, energie en geld hierin investeren? Wat betekent het voor mij persoonlijk? Het is goed om over deze vragen na te denken. Ze hebben mij vaak genoeg geholpen om op koers te blijven. 

 

Op waarde schatten

We hebben allemaal onze eigen gevulde emmers, onze eigen supplies/ middelen (tijd, energie en geld). Dat wat je hebt en kunt inzetten om je doelen te bereiken en je missie kracht bij te zetten om je dromen te behalen. Het is belangrijk om jouw middelen te zien, op waarde te schatten en ze strategisch in te zetten. Je kunt ze inzetten als een investering om het doel wat je voor ogen hebt te bereiken. Investeren van de beschikbare middelen (tijd, geld en energie) in het heden, in de huidige situatie, helpen je om je doelen in de toekomst te bereiken.

 

Blijf dus altijd nagaan hoe je de andere twee emmers kunt inzetten om die aan te vullen. Dus: met tijd en energie wil je ook focussen op geld. Met energie en geld wil je ook focussen op tijd en met geld en tijd wil je ook focussen op energie. Denk in investeren (en niet in kosten) bij het maken van belangrijke keuzes als het gaat om je tijd, energie en geld. Doe dat wanneer je aan de verwachtingen die je hebt ook daadwerkelijk je tijd, geld en energie wilt investeren. 

 

Neem gerust contact met me op om te ontdekken wat ik voor jouw organisatie of merk kan betekenen!

Deze blog is ook op mijn persoonlijke LinkedIn pagina gepubliceerd.