Optimisme, een kwestie van lef?

Optimisme, een kwestie van lef? Jannis Lootens

Moed boven comfort

Half vol of half leeg? Ik probeer mezelf en anderen te blijven stimuleren naar het halfvolle glas te kijken, optimistisch te blijven, kansen en mogelijkheden te blijven zien. Ook al is dat in de praktijk soms best een uitdaging.

Naast dat optimisme voor je omgeving een heel prettige eigenschap is, is het een belangrijk onderdeel van een ondernemende houding. En er is nog een heel mooi voordeel van optimisme. Uit onderzoek van de Boston University en Harvard University blijkt dat mensen die er een optimistische levenshouding op nahouden een grotere kans hebben om langer te leven. Reden genoeg om er beter in te worden, toch?

Optimisme, een kwestie van lef? Jannis Lootens

Het woord optimisme komt oorspronkelijk uit het Latijn, optimum, en betekent vrij vertaald “het vertrouwen in het beste van dat wat mogelijk is”. Men schat dat ongeveer 25% van een optimistische houding gebaseerd is op genetische aanleg. De overige 75% wordt bepaald door omgevingsfactoren, zowel in de kindertijd als vandaag de dag. Omgevingsfactoren kunnen het ontwikkelen van optimisme bevorderen dan wel verstoren. Zo zijn betere sociaaleconomische omstandigheden en een goede band met familie en vrienden (zeker in kindertijd) heel gunstig voor het ontwikkelen van een optimistische houding. Reacties uit de omgeving zijn (zeker in de jongere jaren) erg belangrijk in het ontwikkelen van vertrouwen in de (vaak onzekere) toekomst.

Vertrouwen versterkt optimisme en optimisme versterkt je mentale gezondheid.

Vertrouwen versterkt optimisme en veerkracht in stressvolle situaties en heeft een lager risico op het ontwikkelen van psychische klachten. Vertrouwen versterkt optimisme en optimisme versterkt je mentale gezondheid. (Carver, Scheier, & Segerstrom, 2010). Wauw. Met optimisme kansen zien en mee aan de slag gaan dat heeft zoveel meerwaarde voor jezelf en je omgeving. Dat is de kern van ondernemend zijn. In deze blog wil ik je laten zien dat óók als jij geen ondernemer bent, een ondernemende houding je echt heel ver kan brengen.

Proactief, tot actie bereid en moedig

Eerder schreef ik al dat een ondernemende houding het ondenkbare mogelijk maakt bij ondernemers. Met een ondernemende houding weet je in te spelen op het moment. Je gaat door, ongeacht de uitdagingen. Volgens Israel Kirzer, een Amerikaanse economie professor, ben je ondernemend als je alert bent op kansen en daarop inspeelt. Dus: proactief, tot actie bereid én moedig.

 

Laatst zag ik online een fragment uit een televisieprogramma (volgens mij ‘Een dubbeltje op zijn kant’) waarin een rijke en arme man van elkaars leven en situatie ruilden. De rijke man kreeg in zijn nieuwe situatie vijftig euro per week om mee rond te komen en besloot een groot deel van dit bedrag niet voor zichzelf te gebruiken maar te investeren, om het geld dat hij had te vermeerderen. Hij sloeg o.a. in de zomerperiode ijsjes in en met een glimlach verkocht hij deze op straat. Soms verkocht hij zoveel ijsjes dat hij tweehonderd euro omzette. Al het meer verdiende geld bewaarde hij in een pot en gaf het aan de man met wie hij ruilde. Hij toonde daarmee aan dat je altijd toegevoegde waarde kunt leveren als je actie (wilt) ondernemen.

Je bent ondernemend als je alert bent op kansen en daarop inspeelt. Proactief, tot actie bereid én moedig.

En het mooie is: toegevoegde waarde kunnen we allemaal leveren. Op elk moment, in welke conjunctuur je ook zit. Ook jij. Wat is er te doen? Zie jij welk probleem, welke nood, welk werk er op je pad komt? Op je werk, in je straat, vereniging of in je gezin? Misschien ben je lamgeslagen door de tegenslag, weet je even niet meer wat voor en achter is. Dat gevoel mag er zijn, maar blijf er niet in hangen. Maak de keuze om te zien en te ontdekken wat er nodig is met een optimistische verwachting. Dat maakt een verschil.

Overwin je kwetsbaarheid met moed

Toen wij ons jaren geleden als pleegouders wilden opgeven, waren er mensen om ons heen die vooral ‘mitsen en maren’ als reactie hadden. Noem het bergen, beren of zorgen. Natuurlijk voel je de mitsen en maren zelf ook wel… die heb je op zo’n moment niet extra nodig. Als je kansen ziet, voor uitdagingen staat of een droom hebt, is het goed om mensen om je heen te verzamelen die je verder helpen in plaats van mensen die je afremmen. 

Optimisme, een kwestie van lef? Jannis Lootens

Als je een ondernemende houding aanneemt, laat je je niet weerhouden door dingen of mensen die je afremmen. Die rem voel je wel, maar laat die niet bepalend zijn. Dat vraagt ook iets van jezelf. Het vraagt een stuk flexibiliteit, incasseringsvermogen en een optimistische houding in het nemen stappen en beslissingen.

 

Nu zijn we tien jaar verder als pleeggezin. Met ups en downs en heel veel mooie momenten maar zeker ook veel leermomenten. Het merendeel van de reacties vandaag de dag is compleet anders t.o.v. een aantal jaar geleden. Wanneer het ter sprake komt, zijn er veel mensen die aangeven dat ze het ook wel gewild zouden hebben, maar vaak uit onzekerheid, angst of het onbekende die stap niet hebben kunnen nemen.

Elke dag een beetje beter

Optimisme en een ondernemende houding zijn dus geen karaktereigenschappen die aangeboren of exclusief voor ondernemers zijn. Je kunt jezelf aanleren om ondernemend te denken en optimistisch te handelen. Iedereen heeft iets in zich wat van meerwaarde voor de ander is: nieuwe inzichten, kennis, een helpende hand of professie. 

 

Het dagelijks oefenen door initiatief te nemen, ook als het spannend is of nog niet helemaal duidelijk, maakt dat we er beter in kunnen worden. Door acties in beweging te zetten en niet te wachten tot er een vraag of opdracht van buitenaf komt. Door inventief te zijn bij het inzetten van je tijd, creativiteit en middelen. Door richting te houden als het stormt en anderen ook stimuleert en motiveert hetzelfde te doen gedurende de seizoenen. Een optimistische en ondernemende houding calculeert teleurstelling en pijn in, altijd uitgaande van een goede uitkomst.

 

Die houding maakt het ondenkbare mogelijk. Voor iedereen.

Deze blog is ook op mijn persoonlijke LinkedIn pagina gepubliceerd