Leren gedachten lezen?

Leren gedachten lezen? | Jannis Lootens

Gedachten kunnen lezen…Hoe zou jij dat vinden? Er wordt vaak verhalend over verteld in films en boeken. Want oh, wat zijn we nieuwsgierig naar de gedachten van een ander! Wat als we ze zouden kunnen lezen? Fascinerend! Denk maar eens aan de film ‘What women want’ waarin Mel Gibson na een ongeluk in staat is om alles te horen wat vrouwen denken. Overweldigend, maar ook ontzettend handig. Door in te spelen op de gedachten van de ander bereikt hij dingen die hij anders nooit voor elkaar had gekregen. Een utopie? Ja en nee. Er is namelijk wel een manier om te ontdekken wat de ander werkelijk denkt…

 

Hoor ik wat jij niet zegt?

Kun jij écht luisteren? Niet ‘ik hoor wat je zegt’, maar nét dat laagje eronder: ‘Ik hoor wat je denkt’? In mijn blog ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’ schreef ik al eens over het belang van luisteren. Echter kwam ik tot de ontdekking dat luisteren nog meer kan zijn dan alleen de woorden horen die een ander spreekt. Wanneer we goed luisteren, kunnen we ook de gedachten áchter die woorden horen. Wat is de emotie en de passie tussen de woorden?

 

Wat maakt dat iemand iets op een bepaalde manier zegt? Is het aarzelend en misschien een zoektocht naar bevestiging? Wat voor taal gebruikt iemand? Klinkt hij boos, verdrietig of blij? Waarom zegt iemand wat hij zegt? Naast de woorden, laten ook de sfeer, de lading en de inhoud samen vaak zien hoe de spreker ergens over denkt. Voor je het weet ‘lees’ jij zijn gedachten, gewoon door écht te luisteren. En dat is zowel privé als zakelijk ontzettend waardevol.

 

Leren gedachten lezen? | Jannis Lootens

“Er gaat zoveel schuil achter de woorden die iemand spreekt. Emoties, sfeer en inhoud laten samen zien wat de ander denkt.”

De emotie achter de woorden

De afgelopen twee jaar liepen de emoties tijdens alle COVID maatregelen soms hoog op. Ook bij mij en in mijn omgeving. Boosheid en frustratie waren vaak zichtbaar of leesbaar via social media. Onzekerheid, onmacht of angst lag daar vaak vlak onder, zonder dat we elkaar echt hoorden.. Mensen gaven uiting aan hun boosheid, maar ze benoemen niet het waaróm achter hun harde woorden: Onzekerheid, de wens om gezien of erkend te worden, het verlangen om te kunnen zijn wie je bent. Psycholoog Frijda noemde in 1986 emoties de ‘belangenbehartigers’. Ze staan voor iets dat voor jou belangrijk is. Als je een bepaalde emotie laat zien, is dat dus vaak een roep naar een onderwerp dat voor jou heel belangrijk is. Als je dat bij de ander kunt zien en kunt horen (zonder je aangevallen te voelen), dan kun je dus ook ‘lezen’ wat iemand denkt.

Emoties zijn ‘belangenbehartigers’ - Frijda

Ken jij ook mensen die de gave van ontmoediging hebben? Of mensen die veel over anderen praten, en niet altijd even positief? Mensen die vaak veel vinden van situaties die hen niet aangaan? Niet alleen in ons “echte” leven, maar met name ook online, lopen spanningen daardoor soms hoog op. Daar schuilt meestal meer achter. Natuurlijk is de frustratie of boosheid gevoed rond een onderwerp. En ook door dat wat gevoed wordt uit de gedachten. Denk aan de onzekerheid in het moment, de behoefte aan erkenning of het gevoel van jaloezie. Zaken die leven in het hart roepen om aandacht tussen de woorden door.

Veel vaker dan we denken kunnen we, wanneer we goed luisteren, ook horen hoe iemand over zichzelf denkt in die situatie. Misschien denkt iemand dat hijzelf beter is de ander, of, wat veel vaker voorkomt, juist helemaal niet. Hoe vaak wuiven mensen een compliment weg met de woorden: “Ach, dat is toch normaal” of “Dat is helemaal niet nodig”? Kan het zo zijn dat we dit zeggen omdat we onszelf die waarde niet gunnen? Of omdat we het misschien doen om de ander te plezieren?

Haak in op de gedachte en duik de diepte in

Je hoeft geen psycholoog te zijn om door de woorden heen te proeven welke gedachten erachter zitten. Het ervan bewust zijn is al zo waardevol! Bepaalde gevoelens maken dat iemand op een bepaalde manier reageert. Daar kunnen we ook naar luisteren. En op reageren! Net dat stapje dieper. Luisteren door de woorden heen en verbindend reageren op de emotie die erachter ligt. Gaat iemand flink tegen je tekeer? Laat je dan niet kisten of boos maken door de woorden die je hoort, maar probeer in te haken op datgene wat die emotie veroorzaakt. Benoem dat je ziet dat het onderwerp de ander raakt en vraag naar de gedachtegang en de intrinsieke motivatie daarachter. Dan krijg je vaak een kalmer, heel ander en veel dieper gesprek.

Wat denk jij?

Nu we toch bezig zijn met ‘gedachten lezen’, kunnen we het ook hebben over die van jou. Want wat gaat er om in jouw gedachten? En hoe breng je dat over naar de naar de wereld om je heen? Wat kunnen mensen bij jou tussen de regels door lezen? Bijvoorbeeld wanneer je onrustig bent, onzeker of boos? Of misschien wanneer je verdrietig of gefrustreerd bent? Je kunt oplettend zijn wanneer je luistert, maar ook wanneer je zelf aan het uitzenden bent. Mooi om je bewust te zijn van dat wat we zeggen én uitstralen. Door, naast het uiten van emotie, woorden te geven aan onze gedachten, krijgen gesprekken meer diepgang. Een ander zal dan veel beter begrijpen wat er leeft in je hart. Echte verbinding ligt in het luisteren naar wat er speelt in het hart en in de ziel. Bij jezelf én bij de ander.

“Wanneer je inhaakt op dat wat de emotie triggert, dan voelen mensen zich gehoord. Daar ligt de verbinding op hartsniveau”

Kunnen we gedachten lezen? Nee. Tenminste, niet zoals Mel Gibson dat deed op de filmset van ‘What Women Want’. En ook niet zoals Professor X in de X-Men verhalen. Maar wanneer we écht goed naar de ander luisteren, kunnen we elkaars gedachten best goed hóren. En dat is minstens net zo waardevol voor onze onderlinge verbinding!

 

Neem gerust contact met me op om te ontdekken wat ik voor jouw organisatie of merk kan betekenen!

Deze blog is ook op mijn persoonlijke LinkedIn pagina gepubliceerd.